YAŞNAME

YAŞNAME

Dokuz aylık yolda çıktım sefere;
Şu âleme üryan gelen kul idim
Dostları küstürüp, kırmam bir kere
Dostun ayağına paspas,çul idim

Sevdilli köyünde gözümü açtım;
İlimle donandım, ışıklar saçtım
Nankör riyakardan,her zaman kaçtım
Dört mevsimde çiçek açan dal idim

Anemi kaybettim yedi yaşımda;
Biçare kalmışım, dağlar başında
Kanlı yaşlar aktı gözüm yaşında,
Kimsesiz gariban her gün lal idim

Herkesi çok sevdim, ettim baş tacı;
Namerdin kem sözü,zehirden acı
Atanın öğüdü ,dertler ilacı
Sazım da inliyen kırık tel idim

Gezdim şu dünyanın,dört köşesini
Dostumla yaşadım pür neşesini
Yürekten atmışım kibiri kini
Çağlayarak akan,coşkun sel idim

Sevdim güzelleri öptüm gözünü
Saydım alimlerin her bir sözünü
İnkar etmem asla kendi özümü
Esipte gürleyen kara yel idim

Gözümü budaktan esirgemedim;
Sözümü dudaktan edirgemedim
Vicdanımı Haktan esirgemedim
Çileden bükülmüş kırık bel idim

Hiç bir cahil ile sohpet etmedim
Kendini bilmezle yola gitmedim
Çok talebem oldu, kendim yetmedim
Şimşir tarak ile sanki kel idim

Yavan ekmeğimi, dostla paylaştım
Binbir engelleri çileler aştım
Cahilin elinde vallahi şaştım
Şefkatle uzanan gizli el idim

Münkirin sözüne olurum sağır
Namerdim işleri kurşundan ağır
Sırtımda açılmış binlerce yağır
Yılkı atların da ,kırık nal idim

Çok şiirler yazdım, name söylerim;
Canım aşkım ile gönül eylerim
Laf anlamaz dosta,söyle neylerim
Güzeller dilinde tatlı bal idim

Güzelleri sevdim etmedim kusur
Yobazla arama kurmuşum bir sur
Hurafe satanlar, söyle nasıl ur ?
Dostun mektubunda dertli pul idim

Can Hüseyin dedim nasıl tecelli;
Dertli dertli inler sazımın teli
Gözlerimde akan yaşında belli
Koca selde akan garip sal idim.

18.06.2020- MERSİN

Çok Okunan Haber

Hâl ve gidiş, ülkenin bugünkü görünümü…

  Türkiye girdiği krizden çıkmak için sayısız sorunla baş etmeye çalışıyor… Temel hak ve özgürlüklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir