Anasayfa / Güncel Haberler / Abidin Mersin’i Türkiye’ye taşıdı

Abidin Mersin’i Türkiye’ye taşıdı

Sanatsal yaratım, gerçeğin dönüşüme, değişime uğrayarak yeniden yaratılma işlemidir.Yeniden yaratım süreci doğal ki sanatçının bilgisi, birikimi, kültür ve bilinç durumu ile birlikte yetenek ve ustalığı tarafından belirlenir.

Sanatsal yeti doğuştandır ama ustalık sonradan elde edilir.Yeti ve yatkınlık durumuna bilgi, birikim , kültür, tarih bilinci ve farkındalık süreci eklendiğinde, sanatta ustalık ortaya çıkar.Sanatçının öyle değil de böyle yaratması, tümüyle onun dünyayı, yaşamı algılaması ile alakalıdır.

Aynı şekilde sanat yapıtını okuyan, izleyen bizlerinde algıma süreci tümüyle içinde bulunduğumuz bilinç durumu ;yani, siyasi, kültürel çatışma ve çelişkiler tarafından belirlenir.

Demek ki dünyanın, yaşantının çelişkili, çatışmalı duruşu; bir yandan sanatçının yaratım sürecini etkilerken, diğer yandan da okuyucu-izleyici kitlenin duyuş ve düşünüş biçimini etkiler.

Sanatsal yaratım süreci, bilimsel yaratımdan çok farklı imkan ve olanaklara sahiptir.

Bilim; hiçbir abartmaya yer veremezken, sanat, abartma, mecaz, kıyas, imge ve sembollerle konuşur.

Hatta bir sanat eserinin iyi olup olmamasını belirleyen şey, sanatçının imge ve mecaz gücüdür.

İmge ve semboller sanatçının kendini ifade etmesinin en önemli enstrümanlarıdır.

Sanat eserinin izleyiciler tarafından önce anlaşılmaz sonra da farklı farklı anlamların çıkarılmasına neden olan şey, üretim sürecinin imge ve sembollere dayanmasındandır.

Sanatçının kalitesini gösteren en temel şey, imgesel yaratım, modellendirme  ve hayal gücünün kullanabilme becerisidir.

Sanatçı kişi gerçeği hayal gücünün yardımı zihin dünyasında yeniden kurar.

Sanat yapıtının, sanatçının  hayal gücündeki modellendirilip tasarlanması işlemi, gerçeğin değişeme , dönüşüme uğrayarak, yeni bir gerçeklik haline gelmesi anlamına gelir.

Bütün bunları yazmamın nedeni Abidin Yağmur’un ikinci kitabına ilişkin bir kaç satır yazmaktı.

Mersin çocuğu olan gazeteci dostumuz Abidin Yağmur’un Edebiyat  ve  iyi gazetecilik karışımı yazılarından oluşan ikinci kitabı BEN DAR KAFALI MIYIM? Hakkında birkaç satır yazmaktı.

Abidin’in  tüm yazılarında edebi bir sos var.

O bizlerden farklı olarak ülkenin yaşadığı sorunları resmederken, kurduğu cümleler, tanık olduklarını anlatış tarzı açısından, aslında edebi yönü çok güçlü bir sanatçı olarak karşımıza çıkar

Yerel olanı Ulusal olana taşıyor olması kitabın kalitesini ortaya koyması bakımından önemlidir.

Anlatılan; insan hikayeleri Mersin’de geçiyor olabilir ama Türkiye’nin her kentinde de benzeri sorunlar yaşanıyor olması bağlamında Yereli Ulusala taşımıştır.

Ulusal benliğimiz ulusal kültür ve davranış kalıplarımız, olaylara verdiğimiz tepkiler bağlamında ulusal kültürün bir parçası olmuştur.

Ulusal değerleri anlattığı  ve bunu ustaca aktardığı oranda evrensele ulaşacaktır.

Abidin, günlük hayatımızda gördüğümüz, karşılaştığımız, ama bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen an’ları edebi bir ustalıkla ele alıp, hepimizin okuduğunda “allah allah ben niye bunları fark etmedim” dedirmesi bakımından da önemlidir.

Bir edebiyat eserinin kalitesi onun gerçeği olduğu gibi anlatmasında değildir; burada önemli olan GERÇEĞİN, sanatçının bilincin de dünya görüşünün, dünya duyumunun, yaşamı algılayışı ve yaşamdan beklentileri gibi karmaşık ilişkilerden hareketle yepyeni bir gerçeği ifade ediyor olmasıdır.

Önemli olan gerçeğin aynısı değil; olabilir olması, mümkün olmasıdır. Böyle bir durum sanatçının ustalığını, becerisini gösterir…Abidin’in yazılarının hemen hepsi. Ustaca kurgu ve şiirsel bir dili ifade etmesi bakımından çok ama çok önemlidir.

Abidin ülkenin sorunlarının FARKINDADIR.

Farkında olmak durumu, yazılarının temel içeriğini ve bu içeriği aktarma enstrümanlarını özgürce kullanmasını sağlar

Sevgili Abidin, özgürlük, eşitlik, adalet değerlerini üreten ideolojik ,fikirsel zihinsel arka plan tarafından belirlenen siyasi kimlik ve duruşa sahiptir.  Tüm makalelerinin tarafını, duruşunu bu pozisyonu belirler.

Değerlerine sımsıkı bağlı, iflah olmaz bir hümanisttir ve tüm öykülerinde bu çok açık görünür zaten.

Duruşu, düşünüşü, yaşamı algılama çizgisi hiçbir zaman değişmedi.

İlk kitabı Pazartesi ile ikinci kitabı olan Ben dar kafalı mıyım da yer alan yazıların tamamı bahsettiğim değerlere bezenmiş ve ustaca anlatıma dayanmaktadır.

Evet, Abidin sadece iyi yazar değil aynı zamanda Edebi yönü güçlü olan bir yazardır.

O dün nasıl iyiden, güzelden yana bir değişim tasarlıyorsa, bugünde aynı çizgisini sürdürüyor.

Yeni vizyonlar, yeni düşler peşinde!

Çünkü, sanatçı kişinin, ilk ve tek rakibi kendisidir.

Sevgili Abidin diline, kalemine, beynine sağlık; üçüncü kitabı bekliyoruz

Çok Okunan Haber

Genel iktidarın yolu,belediyelerin başarı hikayelerinde

Sosyal demokrasi fikirsel/ideolojik duruşu, sınıfsal tercihleri, ahlaki ve vicdani üstünlüğü ile insanoğlunun bugüne kadar gördüğü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir