Anasayfa / Güncel Haberler / Mersin nasıl işgal edildi?

Mersin nasıl işgal edildi?

Birinci dünya
savaşında   İngiliz, Fransız, İtalyan ve
Yunanlılar itilaf devletleri de denilen galip devletleri oluşturuyordu.

Ve esasen
birinci dünya savaşının en temel nedeni, Almanya’nın kontrolüne giren Osmanlı İmparatorluğu
topraklarını paylaşmaktı
.

Süveş kanalı
ve yeni ortaya çıkan petrol bölgelerinin Almanların kontrolüne girmesi
istenmiyordu.

10 milyon
insan bunun için öldü; ve Rus çarlığı , Osmanlı imparatorluğu,
Avusturya-Macaristan imparatorlukları tarih sayfasından silindi ve onlarca  yeni devlet kuruldu.

30 Ekim 1918
yılında Yunanistan’ın  Limmi adasındaki
Mondros limanında, galip devletlerle Osmanlı temsilcisi, 25 maddeden oluşan
ve Osmanlı imparatorluğunun öldüğünü ilan eden belgeyi imzaladılar.

Mutarekenin
7. maddesi aynen şöyleydi:

İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir
durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına
sahip olacaktır.

 17 Aralık
1918 sabahı Mersin iskelesine yaklaşan filikadan inen
İngiliz subay,
elindeki zarfı, iskele komiserine vererek,
mutasarrıf galip bey’e iletmesini
istiyordu.

Aynı saatlerde Mutasarrıf Galip Bey , bugün sağlık
müdürlüğü olan hükümet konağında, , jandarma komutanı ve emniyet komiseri ile
durum değerlendirmesi yapıyordu.

Tercüme
edilen İngiliz subayının getirdiği zarfta ”Ateşkesin 7.maddesi uyarınca
,asayişi sağlamak amacı ile Kilikya’nın İşgaline Mersin’den
başlanacağı;çıkarmanın istasyon yakınındaki iskeleden yapılacağı;Osmanlı
İdaresine ve Memurlarına karışılmayacağı;işgalin geçici olduğu,halkın
heyecana kapılmaması ve herhangi bir karşı koyma sorumluluğunun İdari
amirlerine ait olacağı” bildiriliyor ve”iskele civarı meydanlığı, İngiliz
Fabrikaları, istasyon binası ve Amerikan Kolejinin işgal edileceği, gerekli
tedbirlerin alınması” isteniliyordu.(Şinasi Develi)

Mersin 1888
yılında

Çok Okunan Haber

Hilmi Dulkadir

NOT: Bu makale 2004 yılında kaleme alındı ve yine bu sayfada yayınlandı…Mersine değer katanlar,katkı verenler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir