Tek Kişilik Anonim Ve Limited Şirketler Geliyor..Ahmet Akın

Tek Kişilik Anonim Ve Limited Şirketler Geliyor..Ahmet Akın

Yeni Türk Ticaret Yasası tek pay sahipli anonim şirket ile tek ortaklı limited şirket kuruluşuna olanak veriyor.

Avrupa
Birliği normlarına göre düzenlenen yeni Türk Ticaret Yasası birçok
konuda önemli değişiklikler ve uygulamalar içeriyor. Çağdaş
gereksinimlere yanıt veren yeni Türk Ticaret Yasası’nın yürürlük tarihi
01/07/2012 olarak belirlenmiştir.

Hemen aklınıza şu soru
gelebilir: Tek kişilik şirket “şirket” kavramı ile ayrı düşmez mi?
Sorunun yanıtı, tek kişilik şirketin “şirket” kavramı ile çelişmeyeceği
yönündedir. Şirket tanımını, şirketler, üretim yapan, piyasaya mal ve
hizmet sunan işletme örgütleridir şeklinde yaparsak hiçbir çelişki
olmadığı görülecektir. Doğru olan da budur. Şirketi bir kişi
birlikteliği olarak görmemek gerekir. Şirket, işletmenin amacının elde
edilmesi için çalışmakta olan birimin adıdır.

Yeni Türk
Ticaret Yasası’nda anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan
bir veya daha fazla kurucunun varlığı aranmaktadır. Daha önceki yasada,
kurucuların en az beş kişi olması gerekiyordu. Aynı şekilde, limited
şirket de bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir
ticaret ünvanı adı altında kurulabilecektir. Daha önceki yasaya göre,
limited şirketlerde kurucu ortak sayısı en az iki kişi olabiliyordu.

Yeni Türk Ticaret Yasası ile yapılan düzenlemeye göre;

*Anonim
ya da limited şirketin tek pay sahibi veya ortağı olabilir, ancak
beş-on kişilik yönetim kurulu, çeşitli denetim birimleri ile şirketin
kurumsal yapı anlayışına göre birçok komiteleri bulunabilir. Önemli olan
şirketin kuruluş amacını gerçekleştirecek en uygun yönetim ve denetim
düzeninin sağlanmasıdır.

*Tek pay sahipli anonim şirket ve tek
ortaklı limited şirket kurulabileceği gibi, çok pay sahipli ve ortaklı
olarak kurulan anonim ve limited şirketler tek pay sahibine veya tek
ortaya düşerlerse, yasal bir şekilde yine faaliyetlerini
sürdürebileceklerdir.

*Şirket tek kişiyle kurulmuşsa,
ticaret sicilinde bu özelliği, tek ortağın adı soyadı, ticaret ünvanı ve
adresi tescil ve ilan edilecektir.

*Tek pay sahibi ya da
ortak tek başına genel kurulun bütün yetkilerini kullanabileceği gibi,
bütün kararları da alabilecektir. Ancak, genel kurul sıfatı ile verilen
bütün kararların genel kurul kararı olduğunun belirtilmesi ve tüm
kararların yazılı olması şarttır.

* Tek kişilik şahıs
işletmesinden sınırlı sorumlu şirket türleri olan anonim ve limited
şirkete geçmek isteyen işletme sahibi, tek kişilik şirket olmayı
istediği takdirde dışarıdan “dolgu ortaklar” alma zorunluluğundan
kurtulmaktadır.

*Pay sahibi sayısının önemli olduğu tek durum
şirketin pay senetlerinin borsada işlem görmesi durumudur. Tek kişilik
anonim şirketler kolaylıkla hisse senetleri borsaya kote edilen çok
ortaklı şirket haline dönüştürülebilir.

*Yeni yasa ile Avrupa
ülkelerinde çok yaygın olan tek pay sahipli ya da ortaklı şirketler,
Türkiye’deki doğrudan yatırımlarını tek pay sahibi veya ortak olarak
kuracakları şirket ile bizzat yapabileceklerdir.

*Ayrıca, bir
dernek, oda, vakıf, üniversite veya sendikalar bir şirket kurmak
istediklerinde dışarıdan pay sahibi veya ortak almalarına gerek
kalmamıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM