Anasayfa / Siyaset Haberleri / Ankette Türkiye Avrupa’da da Yükselen Yıldız

Ankette Türkiye Avrupa’da da Yükselen Yıldız

Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun 12 AB üyesi ve ABD’de yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

BUGUN

Buna göre Türkiye sadece Arap halkının değil AB ülkelerinde yaşayanların da sempatisini kazandı. Türkiye’ye olumlu bakanların oranı Almanya’da 8 puan artışla yüzde 42’ye, Fransa’da 12 puan artışla yüzde 53’e, İtalya’da 8 puan artışla yüzde 33’e çıktı. Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun (GMF) yılda bir gerçekleştirdiği Transatlantik Eğilimler anketi Türkiye ’nin sadece Arap sokaklarında değil, Avrupa kamuoyunda da takdir gördüğünü ortaya koydu. Türkiye ile birlikte 12 AB üyesi ve ABD’de biner kişiyle görüşülerek hazırlanan araştırmaya göre son bir yılda Türkiye’ye tamamenya da kısmen müspet bakanların oranı Almanya’da 8 puan artışla yüzde 42’ye, Fransa’da 12 puan artışla yüzde 53’e, İtalya’da 8 puan artışla yüzde 33’e, Polonya’da 10 puan artışla yüzde 49’a, Portekiz’de 11 puan artışla yüzde 52’ye, Slovakya’da 5 puan artışla yüzde 32’ye ve Bulgaristan’da 2 puan artışla yüzde 47’ye çıktı.
 
Ankete bu yıl katılan İsveç’te ise Türkiye’ye müspet bakanların oranı yüzde 32 oldu. Son bir yılda Türkiye’ye tamamen ya da kısmen olumlu bakanların oranı ABD’de 8 puan gerileyerek yüzde 42’ye, İngiltere’de 12 puan gerileyerek yüzde 44’e, Romanya’da 4 puan gerileyerek yüzde 52’ye ve İspanya’da 1 puan gerileyerek yüzde 45’e indi. Bununla beraber Türkiye’ye tamamen ya da kısmen olumsuz bakış oranı ABD’de 14 puan ve AB ortalamasında 8 puan olmak üzere kayda değer oranda gerilerken, tek istisna 3 puan artışın görüldüğü Romanya oldu.
 
AB ÜYELİĞİNE DESTEK ARTTI
 
Türkiye’nin AB üyeliğinin ‘iyi olacağını’ düşünenlerin oranı Türkiye’de son bir yılda 10 puan artarak yüzde 48’e çıkarken son 4 yılın zirvesine ulaşmış oldu. 2 puan düşüşle Türklerin yüzde 29’u bu ihtimali ‘kötü’ bulurken, yüzde 16 ‘ne iyi ne kötü’ seçeneğini işaretledi. Türkiye’nin AB üyeliğine destek Fransa’da son bir yılda 2 puan artışla yüzde 18’e ulaşarak tarihi zirvesini gördü.Karşı çıkanların oranı 4 puan düşüşle yüzde 45’e indi. Almanya’da da Türkiye’nin AB’ye girmesini olumlu karşılayanların oranı 5 puan artışla yüzde 21’e çıkarken karşıt görüştekilerin oranı 4 puan azalarak yüzde 40 oldu. Türkiye’nin üyeliğine en büyük desteği yüzde 48’le Romanya verirken bu ülkeyi yüzde 34’leABD, yüzde 33’le İsveç ve İtalya, yüzde 30’laHollanda, yüzde 29’la İspanya ve yüzde 25’le İngiltere izledi. AB ortalaması dikkate alındığında son 1 yılda Türkiye’nin katılımına destek yüzde 23’ten yüzde 26’ya çıkarken karşıtların oranı yüzde 33’ten yüzde 29’a geriledi.
 
Karşı tezler çöktü
 
Ankette,“Türkiye’nin büyük çoğunluğu Müslüman olması nedeniyle AB’ye ait olmadığı” değerlendirmesine katılmayanların oranı Amerikalılar arasındayüzde 64, Avrupalılar arasında yüzde 56 ve Türkler arasında yüzde 51 olarak verildi. Türkiye’nin çok kalabalık olması hasebiyle AB’ye entegre olamayacağı tezine Avrupalıların yüzde 61’i, Amerikalıların yüzde 60’ı ve Türklerin yüzde 55’i karşı çıktı.
 
“Türkiye’nin AB’ye entegre olamayacak kadar fakir olduğu” tezine karşı çıkanlarınoranıda ABD’de yüzde 64,Türkiye’de yüzde 63 ve AB ortalamasında yüzde 58 olarak hesaplandı. GMF’nin Transatlantik Eğilimler anketi, korkularla ya da ekonomik nedenlerle Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan aşırı sağın Avrupa kamuoyundan yeterince destek görmediğini ortaya koydu.
 
Baskı yapılmalı
 
İsrail-Filistin sorununda İsrail’e baskı yapılması konusunda Türkiye ve Avrupa kamuoyu paralel, Amerikan kamuoyu farklı düşünüyor. Türklerin yüzde 55’i ve Avrupalıların yüzde 38’i, sorunun çözümü için İsrail’e baskı yapılmasını isterken Filistin’e baskı isteyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 7, AB ortalamasında yüzde 15’te kaldı. Buna karşın ayn

Çok Okunan Haber

Vahap Seçer nereye?

Bu sorunun cevabı kesin ve net benim için. Vahap Seçer Mersin’in yolunu açıyor. Mersin’in geleceğine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir