Anasayfa / Siyaset Haberleri / Anayasa taslağı

Anayasa taslağı

İşte CHP’nin yeni Anayasa taslağı
CHP, yeni anayasa çalışmasını görücüye çıkardı.
CHP’de yaşanan değişim yeni anayasa taslağına yansırken, taslakta anadilde seçmeli eğitimden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kaldırılmasına kadar pek çok konuda yeni adımlar yer alıyor.
CHP, 9 YIL SONRA DİYARBAKIR’DA
CHP, yeni anayasa çalışmasını görücüye çıkardı. CHP’de yaşanan değişim yeni anayasa taslağına yansırken, taslakta anadilde seçmeli eğitimden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kaldırılmasına kadar pek çok konuda yeni adımlar yer alıyor. Taslakta, Anayasa’nın 66. maddesinde yer alan “Türklük” ifadesinin yerine “Yurttaşlık” ifadesi yer alıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum partisinin kurduğu Anayasa Komisyonu’nun hazırladığı yeni anayasa taslağına ilişkin komisyon üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP’nin 10 başlık altında topladığı yeni düzenlemede şunlar yer alıyor:
“- Yeni anayasa, yalnızca yapımı ile görevli olacak bir “Anayasa Meclisi” tarafından yapılmalı, bu mecliste baraj sorunu olmadan tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yer almalı.
– Anayasa’nın başlangıç bölümü metninin kısaltılarak, Cumhuriyetin niteliklerinin anlamını pekiştirme ve netleştirme yoluna gidilmelidir. Yeni yazılacak olan başlangıç metninde ‘toplumsal ve siyasi şiddeti önleme, barış içinde birarada yaşama, toplumsal cinsiyet eşitliği, bölgeler arası eşitsizliği de giderecek adil toplumsal kalkınma, tarihsel ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilir çevre’ gibi temel kavramlar da bulunmalı.
– Anayasa’nın başlangıç ilkeleri korunmalı.
– Cumhuriyetin nitelikleri öz bakımından laik, demokratik, sosyal, insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olarak korunmalı ve pekiştirilmelidir. Türklük ibaresi çıkarılacak yerine getirilecek olan ‘Yurttaşlık’ ifadesi ırk, etnik köken veya dine dayanmayan hukuksal bir bağ olduğunu içermeli.
– Laiklik ilkesinin pekişmesi için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu olmaktan çıkarılmalı.
– Kadın-erkek eşitliği konusunda eşit temsil ilkesi anayasaya girmeli.
– Değişik din ve mezheplere mensup yurttaşların tüm hakları güvence altına alınmalı.
– Anayasa’da ibadethane statüsünün tanınması konusu yeniden düzenlenmeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı inanç çoğunluğu gözetilerek yeniden yapılandırılmalı.
– Basın özgürlü sağlanması için güvenceler artırılmalı, sınırlama nedenleri gözden geçirilmeli.
– RTÜK yeniden düzenlenmeli.
– Örgütlenme hakkına yeni anayasal düzenleme getirilmeli.
– Türkçe resmi dil olarak korunmalı ancak devlet okullarında anadilin öğrenilmesi imkanı tanınmalı.
– Seçim barajı yüzde 5’e çekilmeli.
– Siyasi partilere devlet yardımı adil bir şekilde düzenlenmeli.
– YÖK kaldırılmalı.
– Milli Güvenlik Kurulu anayasal kurum olmaktan çıkarılmalı.
– Başkanlık sistemi olmamalı, parlamenter sistem güçlendirilmeli.
– Merkezi idare ile yerel yönetimlerin yetki ve ilişkileri yeniden düzenleyen ‘Yerel Yönetim Reformu’ yapılmalı, bu tek bir bölgeye özgü değil, tüm Türkiye için planlanmalı.
– Üniter devlet korunarak, yerel yönetim reformunu hayata geçirilmeli.
– Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmeli, üye seçiminin yeniden düzenlenmeli.
– Askeri Yargıtay kaldırılmalı.
– Özel yetkili mahkemeler kaldırılmalı.”
Soruları yanıtlayan Batum, “vicdani red” konusunu ise hala tartıştıklarını söyledi. Bir soru üzerine Batum, başörtüsü ile üniversiteye girilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun anayasa maddesi olarak kabul edilmesine karşı olduklarını söyledi. Batum, böyle bir maddenin anayasada yer almasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.
İHA{2}

Çok Okunan Haber

YORGUN DEMOKRAT BAŞKANLAR!

Derşah Nar ve Ahmet Yıldırım yazdı    Memleket sevdalısı olmak, iş yapmak, dürüst olmak, dayanışma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir