Toki Evlerinde Geri Sayım Başladı

Toki Evlerinde Geri Sayım Başladı

Hükümetin gündeme getirdiği torba yasa mecliste komisyonlarında görüşülmeye başlanırken, yasaya başta emek örgütleri olmak üzere geniş bir muhalefet var.


Konu üzerine açıklama yapan Birleşik Büro-İş sendikası Torba Yasa’ya neden karşı olduklarını şöyle anlattı:


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, sosyal tarafların bilgisi dışında AKP tarafından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine getirildi.


AKP hükümeti daha önce Kamu Reformu Yasa Taslağı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda köklü değişiklikler içeren düzenlemelerin bir kısmını kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen düzenleme içine almakta, seçim sonrasına bıraktığı asıl saldırının temel taşlarını döşemektedir.


TORBADA NELER VAR:
1- Tasarının 77. Maddesinde, “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür” denilmektedir. Bu suretle kamu çalışanlarının belirli saatler dahilinde çalışması ilkesi kaldırılmış olmaktadır. Esnek ve kuralsız çalıştırmanın önü açılmaktadır. Kurum isterse personelini istediği şekilde ve ihtiyacına göre kurallar koyarak, akşam geç saatlere kadar veya hafta sonunda da çalıştırabilecek; üstelik bu durum “normal çalışma” sayılacaktır. İlgili kurumun yöneticileri işin yoğunluğunu, “stratejik plan” ya da”performans hedeflerine ulaşmayı” gerekçe göstererek çalışma sürelerini istediği gibi uzatabilecek, kamu çalışanlarını görev yerlerine bağlı olmaksızın çalıştırabilecektir.


2- Yasa tasarısı ile sicil sistemi ortadan kaldırılmaktadır. Sicil sistemi yerine hangi düzenlemenin yapılacağı ise belirsizdir. Belirsizlik disiplin hükümleri ve performans sistemi ile kapatılmak istenmektedir.


3- “Kariyer ve liyakat” esası ortadan kaldırılarak kamuda üst düzey yönetici kadrolarına özel sektörden yönetici atanmasının yolu açılmaktadır. Bu suretle siyasal kadrolaşma daha da hızlandırılarak AKP memuru yaratılmak istenmektedir.


4- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasıyla İl Özel İdareleri ve Belediyelere dağıtılan 52 bin işçi “ihtiyaç fazlası” sayılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarına dağıtılmaktadır. İşçilerin yeni görev yerlerine gitmeleri için 5 gün süre verilmekte, bu süre içinde görev yerine gidemeyen işçiler işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.


Özelleştirmeler ile talan edilen Türkiye ekonomisi, üretmeyen, tüketime, sıcak para ve ithalata dayalı hale getirilmiştir. Küresel ekonomik kriz sonucu borcunu ödeyemez hale getirilmiş olan ulusal sanayici, esnaf, köylüler ve yoksul halkımız çaresizlik içindedir.


Seçim öncesi AKP tarafından gündeme getirilen geniş kapsamlı mali af paketi bir taraftan seçim ekonomisine kaynak yaratmayı hedeflerken, diğer taraftan devlete borçlu kesimlerin ödeme güçlüğü istismar edilerek oy avcılığı yapılmaktadır.


Geniş kapsamlı mali aftan vergi kaçakçısı, naylon faturacı ve vergi borcunu ödemeyen vurguncu ve hortumcu kesimler de yararlanacaktır. Borçlarını zamanında ödeyebilmek için türlü zorluklara katlanan, ödeme güçlüğü nedeniyle iflas eden dürüst vatandaşlar ise adeta cezalandırılmaktadır.


Çalışma hayatını karartan, kazanılmış haklarımızı gaspeden insafsız saldırılara gerekli yanıt verilmelidir. İşçisi ve kamu çalışanı ile tüm sendika konfederasyonlarını birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. AKP torbası emekçilerin değil, hükümetin başına geçirilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM