Anasayfa / Polemik Haberleri / ÖNCE DEVLET Mİ

ÖNCE DEVLET Mİ

Önce devlet mi önce insan mı?
İnsanların özgürlüğü, onuru ve hakları ülkenin bölünmesinden daha mı önemlidir?
TÜSİAD’ın 12 Eylül referandumunun ardından başlattığı yeni Anayasa çalışmasında dikkat çekici öneriler yer aldı. Raporun en çarpıcı bölümü, Anayasa’da değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk 3 maddeyle ilgili. TÜSİ- AD “Türkiye devleti bir cumhuriyettir” dışındaki tüm maddelerin değişebileceği kanaatinde. Raporun açıklandığı toplantıda bir konuşma yapan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de en az bu öneri kadar tartışılacak açıklamalarda bulundu: “İnsanlarımızın onuru, özgürlüğü ve hakları ülkenin bölünmesinden daha önemlidir. Devletin kendisinden daha önemlidir. Devlet insanları mutlu etmek için var. Anayasa da aramızdaki bir sözleşmedir. Türkiye’nin insanlarının mutluluğu, onuru, haysiyeti bu ülkenin bölünmesinden daha önemlidir’ diyebiliyorsanız, doğru yoldayız Bu işin sonunda güzel bir şey çıkar. Farklı isimlere Anayasa’nın ilk 3 maddesindeki değişikliğe ve Boyner’in açıklamasına nasıl baktıklarını sorduk. İşte yanıtlar…


‘Devlet apartman yöneticisi gibidir, yurttaş için varsa demokrasidir’
“Yurttaşlar veya uyruklar devlet için vardır diyorsak o otokrasidir. Devleti önemseyen insanları ona kul köle sayan sistemler eski rejimdeydi”


Siyaset Bilimci MEHMET ALİ KILIÇBAY:
Bireysel özgürlükler, insanların onuru, devletin bölünmesinden tabii ki daha önemlidir. Cem Boyner doğru söylüyor. Devlet, yurttaşları için vardır diyorsak bu demokrasidir. Yurttaşlar veya uyruklar devlet için vardır diyorsak o otokrasidir. Devleti önemseyen, insanları ona kul köle sayan sistemler eski rejimdeydi. Modern devlet ve demokrasi ise devleti apartman yöneticisi gibi gören, idare amiri gibi gören, ampulümüz patlayınca değiştiren, suyumuzu akıtan bir kuruluş. Üzerimize hükmeden değil, bizim kendi başımıza yapamayacağımız işleri bizim adımıza yapan bir kuruluş. Demokrasilerde bakış açısı bu olmalı.


‘Demokrasi iktidarsız bir rejimdeğildir’


Uludağ Üni. İİBF Öğr. Üy. Siyaset Sosyoloğu Prof. Dr. ALİ YAŞAR SARIBAY:
Bu sözler, herhangi bir teorik çerçeveye oturtulacak gibi değil. İdeolojik, politik yanı ağır basan sözler. Bir kere biz şunu kabul edemiyoruz ya da göremiyoruz. Demokrasi, iktidarsız bir rejim değildir. Devlet de bunun içindedir. Ama demokraside esas olan demokrasinin ilkelerine, değerlerine devletin sahip çıkması, değilse o yönde dönüştürülmesidir. Aksi takdirde otoritesiz bir rejim olur. İnsanların özgürlüğü deniyor ama özgürlük tek başına bir değer değildir. Neden özgürlük? Ne için özgürlük? Devletten özgürlükse, öyle bir toplum yok zaten o bir ütopya. Ama demokrasinin esas olduğu rejimlerde devletin demokratik ilkeler doğrultusunda icraatı söz konusu. Devleti yok sayan bir anlayış olamaz. Ülkenin bölünmesiyle özgürlük olmaz. O zaman ne için özgürlük? Çok soyut bir şey kalıyor ortada.
‘Temel amaç insan onurudur geriye kalan her şey araçtır’


Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. FAZIL HÜSNÜ ERDEM:
Birinci madde “Türkiye devleti bir cumhuriyettir.” Bunda bir mutabakat söz konusu. İkinci maddede insan haklarına saygılı devlet anlayışını sınırlayan birtakım ifadeler var, bu kavramlar çıkarılabilir. Ama bunun dışında temel ilkeler, demokratik devlettir, laik devlettir, sosyal devlettir, hukuk devletidir, insan haklarına dayalı devlettir, bunlar evrensel siyasihukuki değerlerdir. 3. madde ‘Türkiye devleti ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür.’ Aslında ülkesi ile bölünmez bütünlük ilkesi ya da toprak bütünlüğü ilkesi evrensel hukuk tarafından konulan bir değerdir. Bizde ‘milleti ile bölünmez bütünlüğü’ ilkesi homojen toplum tasarımının bir parçası olarak algılanıyor. Karşımızdakini reddeden, inkâr eden bir anlayışa referans oluşturuyor. Yeni Anayasa’da bu ifadenin yer almaması daha doğru olur. Bireysel özgürlük meselesine gelince… Hiç kuşkusuz bireylerin özgürlüğü, onuru devletin bütünlüğünden daha önemli. Temel değer insanın onurudur. İnsanın onuru her şeyin ö

Çok Okunan Haber

İstanbul Bbb Ekrem İmamoğlu:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de başlatılan teftişle ilgili açıklama yaptı:   İmamoğlu’na, CHP Yerel Yönetimlerden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir