NAZİZM VE FAŞİZM NEDİR ?

Faşizm ve NazizmBir otoriteye yaslanan ve diktatörlük rejimi kurmayı amaçlayan siyasi ...

1.5.2012 13:19:00

Faşizm ve Nazizm
Bir otoriteye yaslanan ve diktatörlük rejimi kurmayı amaçlayan siyasi akımlardır. 1919'da İtalya'da Mussolini'nin kurduğu faşizm ile 1923'te Almanya'da Hitler'in kurduğu nazizm sadece, XX. yy.ın ilk yarısında tarihi karartan akımlar olmakla kalmamıştır; bunlar aynı zamanda, bir şefe tapınmağa ve bireyin özgürlüklerinin, siyasal bir diktatörlük düzeni yararına kısıtlanmasına dayanan akımlardı.
Adolf Hitler'in öncülüğünde Almanya'da gelişmiş olan politik ideolojidir.Faşizmle aynı anlama geldiği bilinse de aslında aralarında birtakım farklar vardır.Faşizm italya'da mussolini liderliğinde ortaya çıkmıştır ancak nazizm almanya'ya özgüdür.faşizmle aralarındaki fark "devlet" kavramındadır.Mussolininin öncülüğündeki faşistlere göre devlet milletle bütünleşmiştir ve bu millet anlayışına yalnızca italyanlar değil,o devletin sınırları içerisinde yaşamayı kabul eden tüm insanlar alınmıştır.Bu yüzden de ırk ayrımı gözetilmeden faşist eylemler sürdürülmüştür.hitler'in liderliğindeki nazizm'de ise beyaz alman ırkının üstünlüğüne dayalı bir millet ve devlet anlayışı olduğundan diğer milletler devletin sınırlarında inkar edilmiştir.
Nazizm'e göre,"ari ırkı" diğer tüm ırk ve milletlerden üstündür,bu yüzden nazilerin temel amacı tüm dünyadaki ve özellikle avrupadaki ari ırkına ait insanları alman topraklarında bir arada toplamaktır.bu amaçla öncelikle avusturya'nın almanların yaşadığı bölgesine göz koyan hitler,ayrıca yahudilere ve çingenelere düşman bir politika izlemiş,yıllar boyunca sürecek olan katliamlara başlamıştır.
Nazizm'in bir ideoloji olarak ortaya çıkması ve kitleleri peşinden sürüklemesi dönemin sosyal,ekonomik ve politik düzensizliğiyle alakalıdır.1. dünya savaşı'nın ardından bütün savaş yükünün almanya'ya ödetilmek istenmesi ve var olan rejimin bunu engelleyememesi halkın tepkisine yol açmıştır.ayrıca savaş sonrası almanya'da ekonomik koşullar iyice kötüleşmiş ve insanlar açlık sınırında yaşamaya başlamıştır.dönemin sosyal demokrat hükümeti bunlara çare bulamadığından problemler giderek artmıştır.politik açıdan yetersiz kalınması halkı var olan rejimden soğutmuş ve yeni alternatifler aramaya yöneltmiştir.bu noktada hitler'in iyi bir konuşmacı ve teşvikçi özelliği işe yaramıştır.kısa sürede,halkı kendine inandırmış ve peşinden sürüklemiştir.bunların dışında alman halkının yeni yeni gelişmekte olan "modernleşme,sanayileşme" vb. kavramlara kendini yabancı hissetmesi de nazizm'in başarıya ulaşmasında etkili olmuştur.
Bu koşullar altında ortaya çıkan nazizm,yıllar boyunca devam edecek ve yeni nesillere kötü bir hatıra olarak kalacak olan yahudi soykırımını gerçekleştirmiştir.
________________________________________

 

  • PAYLAŞ :
  • Yazdır
  • |
  • Google
  • |
  • |
  • |
  • Digg
  • |
  • Del.icio.us
Kalan karakter