İşte Müsiad bildirisi

İşte Müsiad bildirisi

MÜSİAD başkanlar kurulu Arap ülkeleri için Türkiye rol modeli olsun derken daha fazla demokrasi istedi. İşte Müsiad bildirisi:
2011 yılının ikinci MÜSİAD Başkanlar Toplantısı, ülke genelindeki 32 Şubede Ocak ayı içerinde gerçekleştirilen Şube Genel Kurullarının akabinde tüm Şube Başkanlarının katılımıyla, 5 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da, MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda görüşülerek alınan kararları saygıyla kamuoyuna sunarız.   
 1. MÜSİAD, 2011 yılını dünya konjonktürüne bağlı olarak Türkiye açısından önemli bir yıl olarak görmektedir.
 Özelikle Tunus’ta başlayıp, Mısır’a sıçrayan, diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde de dikkatle izlenen, halkların mevcut yönetimlere karşı ayaklanmaları tüm coğrafyayı etkileyebilecek nitelikte gözükmektedir. MÜSİAD, bu ülkelerin demokratikleşmesinin uzun vadede kendilerinin gelişmelerine mutlaka olumlu yansıyacağını ve dolayısıyla Türkiye için de yararlı olacağına inanmaktadır.
 Bununla beraber kısa vadede hem ülkemiz, hem de çevre ülkeler için bazı sıkıntıların oluşabileceği bilincindedir.
 2. MÜSİAD, bu gelişmelerde bahse konu ülkeler için, Türkiye’nin önemli bir rol model olacağına inanmaktadır.
 Bugün, hem ekonomik, hem de sosyal gelişme açısından insanımızın yıllardır hak ettiği daha modern, daha yaşanır bir ülke olma yolunda ülkemizde önemli adımlar atılmış olması, komşu ülkelerde de gıpta ile izlenmektedir. Özellikle 12 Eylül 2010’da halk oylamasında halkımıza sunulan anayasa değişiklik paketinin kabulü; çoğulcu demokrasi, yenilikçilik, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, katılımcılığın sağlanması, liyakatin uygulanması, adil rekabet, şeffaflık ve istikrar, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ve adalet için oldukça önemli gelişmeler olmuştur.
 Aynı zamanda, tüm dünyaya uzlaşmacı kimliğiyle güven veren ve bölgesinde çekim merkezi oluşturan ülkemizin, son yıllarda kazandığı demokratikleşme tecrübeleri, bu ülkelerdeki gelişmelere ve değişimlere rol model olacak niteliktedir. Sonuçta, bu ülkelerde yaşanan değişimin, kazan – kazan ilkesi çerçevesinde tüm bölge halklarına daha fazla zenginlik ve daha fazla istikrar getireceği şüphesizdir.
 
3. MÜSİAD, yaşanan gelişmelere bakarak bu süreçte alternatif pazarlarımıza yönelik ticaretimizi artıracak, işletmelerimize bu pazarlarda destek olacak önlemler alınması gerektiğini düşünmektedir.
 Avrupa Birliği ve ABD gibi dış ticaretimizin yaklaşık yarısına yakın kısmını kapsayan pazarların durumları, ülke ekonomimizi, üretim ve sanayimizi, iş dünyamızı nasıl direk olarak etkiliyorsa, alternatif pazarlarımız olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin de siyasi iklimleri bizi doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, özellikle ticaretimizde önemli artışların görüldüğü bu ülkelerin yaşanan krizden bir an önce çıkmaları ve bu ülkelerde refahın, istikrarın ve özgürlüklerin tesisi için gerekli tüm desteğin verilmesi son derece önemlidir.
 Ayrıca, bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından teşekkül ettirilen Mısır Kriz masasının işletmelerimiz açısından son derece anlamlı ve yerinde bir adım olduğunu ve gelişmelerin devamlı gözlenmesi gerektiğini düşünmektedir.
 4. MÜSİAD, 12 Eylül referandumun getirdiği yeniliklerle yetinmeyerek, demokrasi kalitesini artıracak, hak ve özgürlükler üzerindeki her türlü baskı ile bürokratik oligarşinin olumsuz etkilerini bertaraf edecek sivil, yeni bir Anayasa’nın hala gerekli olduğunu işaret etmektedir.
 1980’lerden beri edinilen tecrübeler, uygulanan ekonomik modelin yan etkileri ve tüm dünyada küresel krizin beraberinde getirdiği zaruretler, Türkiye’nin bundan sonraki yol haritasında önceliğin topyekûn bir siyasi yapılanmadan, Anayasal reformlardan ve ekonomide ise ikinci nesil reformlardan geçtiğini göstermektedir. Her ne kadar 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasında Anayasa değişikliği paketinin kabul edilmesiyle temel hak ve h

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM