Anasayfa / Güncel Haberler / TRAKTÖR VE ÖRGÜTLÜ TOPLUM

TRAKTÖR VE ÖRGÜTLÜ TOPLUM

 

Türkiye gündemi son yıllarda büyük oranda ekonomik kriz ve yoksulluk haberleriyle meşgul oldu. Gelir dağılımının son derece adaletsiz olduğu, geçim sıkıntısı nedeniyle intiharların sıradan haber olduğu bir ülkede gayet doğal bir durum.

Ne var ki bütün dünyada gözlemlenen örgütlü toplumların iktidarlar üzerindeki baskı mekanizmaları aracılığıyla hak arama davranışı Türkiye’nin en büyük eksiği olmaya devam ediyor. Bu durumun elbette birçok nedeni var. Özet olarak söylersek, demokratik kültürün yetersizliği, dinsel olarak bireyin kaderci anlayışı, siyasi erkin toplumsal kesimler üzerindeki baskısı v.s

Son yıllarda kitlesel eylem türünde en ciddi eylemlerin başında gezi eylemleri ve CHP’nin adalet yürüyüşü dışında kayda değer bir toplumsal tepki olmadı. Özellikle gezi eylemi örgütsel bir karakter içermese bile, örgütlü toplumun önemini ortaya koyan bir kırılmadır.

Türkiye’de yoksulluk sınırında yaşayan yaklaşık 13 milyon emekli,14 milyondan fazla sendikalı çalışan ve yapılan istatiklere göre de bir o kadar hiçbir örgüte kayıtlı olmayan asgari ücretli ve kayıtsız çalışan var. Bu nüfus dünyada onlarca ülke nüfusundan daha fazla. Tarım kesiminde çalışanların sayısı da eklendiğinde, geçim sıkıntısı ve yoksulluk içinde yaşayan büyük bir kitle mevcut.

Son 20 yılını büyük ekonomik sorunlarla geçiren bir ülkede bir iktidarın değişmemesi bile birçok akademik teze konu olacak niteliktedir.

 Türkiye’de siyasi iktidarı değiştirme potansiyeli yukarıda sözünü ettiğimiz milyonlarca yoksulun, çiftçinin, esnafın, çalışanın ve emeklinin siyasi tercihlerini konsolide etmenin kodlarında mevcuttur.

Çok yakın bir zamanda dünya ekonomisine yön veren birkaç ülkenin başından gelen Almanya’da çiftçiler yeni tarım politikalarını protesto etmek için çok ilginç bir eylem yaptılar. Yaklaşık 40 bin çiftçi 9 bin traktörle ses getiren bir örgütlü toplum modelinin örneğini verdiler. Yine az gelişmişlik ve demokratik kültürün olmadığı ülkeler olan Irak, İran ve birçok Latin Amerika ülkelerinde uzun süredir kitlelerin hak arama eylemleri devletlerin halkın yararına yeni politikalar geliştirmesine zorlamaktadır.

Bu örnekler Türkiye’de ki muhalefet için önemli bir yol haritası olmalıdır. Siyaset yeniyi ve imkânsızı bulup gerçekleştirme işi değil mi?

 

 

 

Çok Okunan Haber

AYKIRI KİŞİLİK MEHMET CHETO

“ Ne yaparsanız yapın ama farklı olun!” Mehmet Çeto Tekkanat Müesses nizam sadece devletlerde bulunmaz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir