Anasayfa / Güncel Haberler / SİYASETİN  TANIMI

SİYASETİN  TANIMI

Siyaset kullanıldığı bağlama göre değişen bir anlama sahiptir. Siyaset yapmak karşısındakinin görüşünü değiştirmek, onu etkilemek amacıyla girişilen faaliyetleri ve söylenen sözleri ifade eder. Siyaset kelimesinin kökü Arapça “siyasa”dan gelir ve yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamına gelir uzmanlar böyle diyor.. Kelime Bedevi toplumlarda at ve deve gibi hayvanların yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi için kullanılmış olup, atları tımar eden kişiye de seyis denilmiştir.

Siyasetin eş anlamlısı politikadır. Politika 20. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan bir sözcüktür. Genel anlamıyla; insanları yurttaşlık düzeyinde etkilemektir. Her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterir, bunun için her yerde seyir eden siyaset anlayışı farklıdır. Siyasetin aslında ikiyüzlülük, yalancılık ve sahtekârlık olduğunu dillendiriyorlar. Bu aslında doğru değil ama birçok siyasetçide bu yanlışlarla devam ediyor siyaset yapmaya.

Osmanlı geleneğinde siyaset bir yandan erdemli bir toplum oluşturmak için idare etme sanatı ile ilgiliyken diğer yandan devlete karşı suç işleyen kamu görevlilerini ölümle cezalandırarak kamu düzenini sağlamayı ifade ediyormuş. Siyaset, iktidarın kime ait olacağı ya da kimin yöneteceği, kararların kimler tarafından alınacağı ile ilgili olduğu için özünde toplumsaldır.

Siyaset, kolektif kararları alma ve uygulama sanatıdır. Siyasi faaliyet devletle ilgili faaliyetlerin yürütülmesidir. Burada siyaset, iktidarın meşru biçimi olan devlet otoritesine dayanan kararları ifade eder. Siyasetin devlet eksenli tanımı onu devletin dışındaki siyasi faaliyet alanlarının dışında tanımladığı için siyasetin alanını daraltmış olur.

Siyaset Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır. Bu sebeple ciddiye alınmalı yalan ve yanıltıcı bilgilerden uzak durulmalıdır.Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve bu yollarla işini yürütmek anlamına gelir günümüzdeki siyaset yanılıyor muyum. Siyaset akademik bir konu olmakla birlikte, aslında hiç şüphesiz bu faaliyetin incelenmesidir. Bu çerçevede, siyaset, çatışma ve işbirliği olgularıyla karmaşık bir bağlantı içindedir.

 

Sevgi Sabırlıdır, Sevgi Şefkatlidir. Sevgi Kıskanmaz, Övünmez, Böbürlenmez. Sevgi Kaba Davranmaz. Mustafa Mızrak / Gazeteci / Yazar

 

Çok Okunan Haber

DÜNYAYI BÜVELEK TUTTU

“ Çok gelişmiş bir teknolojiyi sihirden ayırmak imkansızdır” Dünyada onca yaşananlara olan bitene bakınca, aklıma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir