Anasayfa / Emlak Haberleri / VERGİ UYARISI

VERGİ UYARISI

Maliye Bakanlığı’ndan Emlak Vergisi Uyarısı!
Maliye Bakanlığı, emlak vergisi bildirimi sırasında, mükelleflerden belge talep edilmemesi konusunda belediyeleri uyardı.
Maliye Bakanlığı, emlak vergisi bildirimi sırasında, mükelleflerden, ”tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyeceği” konusunda belediyeleri uyardı.
Belediyeler, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidini, mükelleflerden belge istemeden, ilgili kurum ve kuruluşlardan yapacak.
Maliye Bakanlığı, ”emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği, indirimli vergi oranı uygulamasında bazı tereddütlerin oluştuğu” yönünde bakanlığa intikal eden olaylar üzerine, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı ”Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile uygulamalara açıklık getirdi.
Tebliğde, Emlak Vergisi Kanunu’nda, emlak vergisiyle ilgili işlemler sırasında, mükelleflerin, emlâk vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle, emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyeceği belirtildi.
Emlâk vergisi bildirim örneklerinin de yeniden düzenlendiği hatırlatılan tebliğde, belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden, ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerektiği vurgulandı.
Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecek. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanacak.
Belediyeler, emlâk vergisi işlemlerinde başta imar birimleri olmak üzere emlâk vergisine konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapacaklar.
Ayrıca belediyeler, devir ve ferağ işlemlerinden sonra, devredenden tapu senedi veya herhangi bir belge istemeden, devredenin emlak vergisi mükellefiyetini devir ve ferağın yapıldığı yılı takip eden bütçe yılı başından itibaren re’sen terkin edecek.
-ÖZÜRLÜLERE ”SIFIR” ORANINDA BİNA VERGİSİ UYGULAMASI
Bakanlar Kurulu’nun, ”kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili” olduğu hatırlatılan tebliğde, bu hükmün, söz konusu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulandığı, ancak muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında uygulanmadığı kaydedildi.
Bakanlar Kurulu’nun özürlülerin, Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu meskene

Çok Okunan Haber

“BURALARI İMARA AÇMAYACAĞIZ”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Mezitli’de Hazine arazisi üzerindeki ormanda ağaç katliamı yapılmasıyla ilgili sözleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir