Anasayfa / Baş Yazar / TÜRK SOSYAL DEMOKRASİSİNİN MANİFESTOSU!

TÜRK SOSYAL DEMOKRASİSİNİN MANİFESTOSU!

Mirza Turgut yazdı

Not :Bu manifesto 13 Haziran 2014’de yazıldı

Halen güncelliğini koruduğu için yayınlıyorum

Biz sosyal demokratlar yıllardır ideolojik-düşünsel-fikri bir tartışma yapmadık, yapamadık. İlk önce

Türkiye’nin bugünkü fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Ardından sosyal demokrat değerler temelinde neyi nasıl değiştireceğimizi, halka kolay anlatılabilecek bir siyaset projeleri haline getirmemiz gerekiyor.

SÖZ KONUSU MANİFESTO BUNA BİR GİRİŞ NİTELİĞİNDEDİR.

İŞTE O MANİFESTO:

Üreten, adil bölüşen,ötekisi olmayan, inançlara saygılı, herkesi kendi etnik, mezhepsel inanç kimliği ile kabul eden, yurttaşlık kimliği ortak şemsiyesi altında, özgürlükleri soluyan, dışarıda sözü dinlenen, itibarlı bir Türkiye inşa etmek için manifestomuzdur

 GEÇMİŞTEN GELECECEĞE CHP

CHP Kurtuluş ve Kuruluşu gerçekleştirmiş, dünyada sayılı bir misyona sahip bir partidir.

Türk toplumunun 20. yüzyılda en büyük projesi olan batılılaşma ve modernleşmeyi CHP hayata geçirmiştir.

Atatürk CHP’ye sürekli olarak değişen paradigmaları dikkate alarak Türkiye’nin gelişip ilerlemesinde tarihsel olarak en ilerici ve dönüştürücü bir misyonu yüklemiştir.

KÜRESELLEŞMENİN YENİ DİNAMİKLERİ

Şimdi 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz.

Küreselleşme süreci, başta ekonominin kavramları olmak üzere toplumların tüm hücrelerini yeniden yapılıyor ve bir çok olumsuzluklarla birlikte yepyeni imkan ve olanakları da beraberinde getiriyor.

Bu arada üretim, ulaşım, iletişim teknolojisindeki gelişmeler sadece ekonomik yapıları değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarını yeniden formatlıyor. Bilgi toplumu ya da sanayi ötesi toplum da denilen yeni sürece ilişkin yeni değerler sistemi ortaya çıkıyor.

Küreselleşme sürecinin avantajlarını iyi değerlendiren “girişimci iş dünyası” artık dünyanın her noktası ile ilişki kurarak dünyaya açılmaktadır.

Küreselleşmenin yol açtığı olumsuzluklar bir çok yeni sorunu beraberinde getirmektedir; taşeronlaşma bunların başında geliyor. Sosyal demokrasi Küreselleşmenin tüm olumlu yönlerini alarak, olumsuz yönlerinin yol açtığı tahribatları da önleyecek gerçek bir toplum projesinin sigortasıdır..

TOPLUMSAL YAPI DEĞİŞTİ

Kısacası bildik doğrular, geçerli anlayışlar ve ezberler değişmiştir.

Şimdi yepyeni değerler ve ilişki biçimleri var karşımızda. Örneğin Türk toplumunun sosyal yapısı, hayattan beklentileri değişime uğramıştır.

Son 30 yılda 25 milyon insanımız bir nedenle yer değiştirmiştir.

Cumhuriyet kurulduğu günlerde 13 milyon olan nüfusumuz 76 milyon olmuştur.

Kentler büyümüş ve kendi iç dinamikleri ile birlikte dünya ile bütünleşmeye başlamıştır.

Toplumumuzun çok sesli, çok etnik yapılı, çok mezhepli, çok kültürlü yapısı kentlerde çok daha etkin hale gelmiştir.

Özellikle son yıllarda kimlikler üzerinden yepyeni sosyal sınıf ve katmanlar oluşurken, bunlara ait kültür ve inanç biçimleri de daha çok görünür olmuştur.

 MERKEZ-ÇEVRE İLİŞKİSİ

Siyasetteki MERKEZ-ÇEVRE ilişkisi de sorunlu hale gelmiştir.

Merkez bugüne kadar Alevi, Kürt ve Muhafazakar kimlikleri tanımayı reddederken, Anadolu, bu kimlikler üzerinden yepyeni bir konsensus oluşturulmasını talep etmektedir.

Bu bağlamda gerçek Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, tüm toplum kesimlerinin kimliklerini kimlik olarak tanımlayıp, herkesi ortak bir şemsiyenin altına tutabilmektir.

CHP farklı kesimlerin değerlerine saygı göstererek, herkesi bir arada tutabilecek kimsenin bir başkasını öteki hale getirmesine izin vermeyecektir.

Kimlikler (Alevi, Kürt,Dindar) Türkiye’nin zenginliği olduğu gibi Türk demokrasisini daha güçlü yapan temel dinamiklerdir..

CHP bütün bu yeni toplumsal dinamikleri kucaklayacak, yarının daha özgür, daha adil, insanlarının güler yüzlü olduğu yepyeni bir Türkiye’yi inşa edecektir.

CHP tıpkı modern Türkiye’yi kurarken herkesi kucakladığı gibi, yeni dönemde de tüm kimlikler ve yeni sosyolojileri kucaklayarak toplumu dönüştürücü bir güç olacaktır.

Kutsallarımız üzerinden siyasete yapmayacağız yaptırmayacağız.

Kutsallar siyaset dışına çıktığı takdirde, siyaset asli işlevine, yani, sorun çözmeye dönük olacaktır.

NEDEN SOSYAL DEMOKRASİ?

Sosyal demokrasi 170 yıldır yaşamı, hayatı, devleti değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda sosyal demokrasi insanoğlunun bugüne kadar gördüğü en güçlü empati ve vicdan hareketidir.

 

Biz vicdanlara seslenip, ezilenlerle, horlananları,cinsel, etnik, mezhepsel,ideolojik, dinsel kimlikleri nedeniyle her türlü mağdur edilenlere empati kurarak onların koruyucusu olacağız..

Bizler bilerek ve isteyerek sosyal demokrasiyi ve CHP’yi seçiyoruz. Bunun için yıllardır bedel ödüyoruz.

Ödüyoruz; çünkü,biz herkesin refah için de, mutlu, özgür ve kendi kimliği ile kendini ifade etmesini istiyoruz.

600 YIL ÖNCE KABEMİZ İNSANDI

Bu topraklar 600 yıl önce “kabemiz insan” diyen ünlü düşünürler, büyük dehaları üretmiştir.

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Nasrettin hoca’nın fikriyatı ,söylemleri aslında tümüyle sosyal demokrasinin manevi kültür kodlarıdır..

Anadolu’da,Köroğlu’ndan Pir sultana, Karacaoğlan’dan Mevlana’ya, Yunus Emre’den Şeyh Bedrettin’e uzanan çok güçlü moral-manevi köklerimiz vardır.

CHP kendi tarihsel kökleri üzerinden, geleceğin özgürleşmiş, zenginleşmiş Türkiye’sini inşa edecektir.

CHP,20 yüzyılda Batılılaşma ve Modernleşme hamlelerini yapmış,21 yüzyılda Avrupa Birliği’nin demokratik değerlerini radikal bir biçimde savunan bir partidir..

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Parti içi demokrasi konusunda eksiklerimiz var.

CHP bu sorunu mutlaka aşacaktır.

CHP üyesi ve üyelik bizim için kutsaldır.

Parti içi ilişki ağının motor gücü üyelerimiz olacaktır.

İlçe yönetimi, ilçe başkanı, il başkanı, il yönetimi, kurultay delegeleri ve genel başkan seçimlerinin tamamında üyeler aktif rol oynayacaktır.

Üyelerine güvenmeyen bir partinin iktidar iddiası olamaz.

GELENEĞİMİZLE SOSYAL DEMOKRASİNİN SENTEZİ

CHP’nin programında “Biz sosyal demokrat bir partiyiz” yazmaktadır.

Ama bugüne kadar sosyal demokrasinin temel ideolojik kodları ile Anadolu’nun kültür genlerinin sentezini yapılamamıştır.

Ecevit’in “inançlara saygılı laikliği” CHP’nin olmazsa olmazı olacak.

Sosyal demokrasiye oy vermesi gereken emekçilerin, sağa oy vermesine son verebilmemiz için toplumsal adaleti sağlayacak, herkese iş ve aş vaad eden projelerimizi oluşturmalıyız..

Sosyal demokrasi olarak tüm mağdur edilmiş, ezilen,dışlanan kesimlere empati yapan ve onları temel saç ayakları olarak gören bir siyasal harekettir..

Sağa oy veren seçmen bir nedenle bugüne kadar ötekileştirilmiştir.

Biz bu ötekileştirme perdesini kaldıracağız. İnançlara saygılı laiklik bunun için önemli bir fırsattır. Halkımızın nasıl giyineceği değil,refah içinde yaşayıp yaşamadığı ile ilgileneceğiz..

DİYARBAKIR VE KONYA’DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ

CHP Diyarbakır’da ya birinci ya da az farkla ikinci parti olacaktır.

CHP Konya’dan birinci parti çıkacaktır.

CHP halkın temel değerlerine saygılı olarak Türkiye’nin her noktasında birinci parti olarak iktidara yürüyecektir.

CHP sosyal demokrat ilkelerini terk etmeden, günümüz şartlarına uygun yepyeni bir toplum projesi ile halkın karşısına çıkacaktır..

İnsanın horlanmadığı, insanca yaşadığı, tüm kimliklerin özgür olduğu, ezilenlerin, mağdur edilenlerin, işçiler ve işsizlerin çıkarlarını savunarak, tüm toplumu Türkiyelilik etrafında birleştiğimiz yeni düzeni hep birlikte kuracağız.

KORKMADAN, CESARETLE RADİKAL ADIMLAR ATACAĞIZ

CHP ulusal kurtuluşu ve modern Türkiye’yi kurarken radikal adımlar attı..

Şimdi radikal adım atmanın zamanıdır.

Doğusu, Batısı, Kuzeyi Güneyi, Kürdü, Arabı, Yörüğü,işçisi, memuru, Diyarbakır’lısı Trabzonlu’su; yani tüm Türkiye’den destek alacak siyaset dili ve projeleri üretiyoruz.

21.yüzyıl Türkiye’sinde parti içi demokrasiyi tam olarak tesis etmiş, üyelerin haklarını hukuksal garantiye almış ve ilk seçimde iktidar olacak bir CHP vaad ediyoruz.

Bu düzeni değiştireceğiz..

Artık Türkiye’de CHP dün olduğu gibi bugünde çok önemli dönüştürücü bir güç olacaktır.

CHP iktidarında Türkiye iç barışını gerçekleştirirken, dışarıda da, itibarlı, sözü dinlenen, barış projelerini dillendiren aktif bir ülke olacaktır..

Yılgınlığa yer yok!

 TÜRKİYE’YE DEĞİŞİM GEREKİYOR

CHP yeniden dönüştürücü, değiştirici ruhunu harekete geçirecektir.

Artık bıkkınlığa, yılgınlığa yer yok.

Başarabiliriz.

Başaracağız.

Çünkü biz Kurtuluşu ve Kuruluşu gerçekleştirmiş, sonra da 170 yıldır dünyayı değiştiren sosyal demokrasiyi tercih etmiş bir geleneğe ve derin kültürel arka plana sahibiz.

Yüce ve soylu hayallerimiz var.

Yılgınlık yok.

Yepyeni bir heyecan ve motivasyonumuz olacak.

Çünkü biz iktidar vaad ediyoruz.

SOYLU HAYALLERİMİZ VAR

Hayallerimiz büyük.

Adaletli,eşitlik sağlanmış, devleti vatandaşın hizmetine vermiş,kimse fakirliği, etnik, mezhepsel, kimliği nedeniyle horlanmamış, horlanmayacak olan bir Türkiye vaad ediyoruz..

Bunu ONLAR yapamaz, bunu sadece CHP yapabilir.

Başarabiliriz!

Önce hayal kuracağız!

Hayalimizde iktidar isteyeceğiz.

Yılgınlık ve yenilgi ruhunu bir kenara atacağız.

Çünkü bir daha yenilmeyeceğiz.

BAŞKA BİR DÜNYA BAŞKA BİR YAŞAM MÜMKÜN!

Başka bir Türkiye, başka bir yaşam ve başka bir dünya mümkün.

Muhafazakar yaşama saygı başka, muhafazakarlaşmak başka.

Anadolu’nun tüm humanist kültür mirası üzerinden bugünü değiştirip, geleceği birlikte kuracağız

 Yıllardır sağa oy veren seçmen artık CHP’ye oy verecektir.

Bize yeni bir ruh ve yeni hayaller gerekiyor.

Mirza Turgut – ufukturu.net, Türk sosyal demokrasisinin manifestosu,

Her kesimden oy alacak, muhafazakar  yaşama saygı

Çok Okunan Haber

Tarsus CHP’den 128 MİLYAN DOLAR NEREDE UÇURTMASI

Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, 9 ihale, 3 temel atma töreni yapılan, 7 Bakan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir