Anasayfa / Baş Yazar / Sanatçının siyasi ve edebi duruşundaki çelişkiler..Mirza Turgut yazdı

Sanatçının siyasi ve edebi duruşundaki çelişkiler..Mirza Turgut yazdı

Yazıya bir ön kabulle başlıyorum: Bir kişi hem toplumda yaşayıp hem de toplumdan bağımsız ve apayrı birey olamaz. Şu ya da bu biçimde toplumsal olandan etkilenir.


 


Bu kişi sanatçı ve üstelik edebiyatçı ise, etkilenme süreci çok daha karmaşık bir yol haritası izler.


Çünkü,sanatçı kişi, yaşananları, yaşantının hallerini, anlarını, kendi hayal gücü ve akıl süzgecinde yenidene yaratır.


 


Yaratım sürecinde, sanatçı kişinin dünya görüşü,dünya duyuşu , dünyaya yüklediği anlam ile siyasal-ideolojik kanıları , görüşleri diyalektik bir etkileşim sürecine girer.


 


Girer; çünkü sanat, hiçbir zaman gerçeğin olduğu gibi yansıtılması, taklit edilmesi değildir.


 


Tersine, gerçeğin, sanatçının yaratım sürecinde, hayal gücünde değişime uğrayarak, yeniden tasarlanması, modellendirilmesidir aynı zamanda.


 


Bu nedenle sanatsal yaratıcılık aynı zamanda imgesel modellendirme, tasarlama demektir.


 


Sanatçı kişinin yaratıcılık öyküsü,  içinde yaşadığı toplumun sorunlarına nasıl baktığı, nasıl algıladığı  ve nasıl bir gelecek öngördüğü ile yakından ilgilidir.


 


Edebiyat tarihinde, sanatçı kişinin toplumsal idealleri ve siyasal görüşleri ile sanatsal-imgesel yaratıcılık süreçleri genellikle örtüşmüştür ve belki de bu,  sanatçı kişinin iç dünyası açısından tutarlılıktır.


 


Yani, ideolojik-siyasal görüşleri ile halka yakın düşene sanatçılar, sanatsal yaratıcılık açısından da aynı çizgilerini sürdürmüşlerdir.


 


Örneğin, Gorki, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Nikoloy Çernişevski, Bertolh  Brech .


 


Ancak,sanat tarihine baktığımızda, bir çok ünlü sanatçının yaşam öykülere ile sanatsal yapıtlarının estetiksel-fikirsel–düşünsel mesajları açısından derinden çelişkiler vardır.


 


Burada sanatçının toplumu, duyuşu, algılayışı  ile siyasal kanıları ve görüşleri arasında meydana gelen çelişkili bir durum söz konusudur.


 


Balzak buna çok iyi bir örnektir.


 


1789 devriminden sonra ,Fransa’da ortaya çıkan toplumsal karşıtlıklar ve yükselen burjuva yaşam biçiminin, <

Çok Okunan Haber

DEMOKRATİK DEĞİŞİM; Yer-Gök, Dağ-Taş SEÇER!

Mirza Turgut yazdı Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer, geçen yıl olduğu gibi bu yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir